Arcus - zbor starej hudby

Sme amatérsky žilinský spevácky zbor, ktorý sa zameriava predovšetkým na stredovekú cirkevnú hudbu. Ponúkame ľuďom alternatívnu formu kultúry, ktorá má korene v dávnej stredovekej hudbe a upriamuje človeka na hodnoty ducha. Oživovaním gregoriánskeho chorálu a stredovekej polyfónie poskytujeme ľuďom možnosť kontemplácie, upokojenia sa, načerpania stratenej vnútornej rovnováhy.

arcus

Prečo práve stredoveká hudba?

Jednohlasný gregoriánsky chorál a z neho vychádzajúca viachlasná hudba stredoveku predstavuje prastarú formu prejavu, ktorým sa človek obracia na Boha. Je to zabudnutá klenotnica, prvotný jazyk liturgie rímskej cirkvi. V tomto období neexistovala oddelene liturgia a cirkevná hudba, ale tieto dva pojmy boli v jednom: samotná liturgia bola spievaná. Stredoveká cirkevná hudba je súčasne živá, vitálna, dynamická – ale zároveň zdržanlivá, z ďaleka prichádzajúca, meditatívna. Vyjadruje sa v čase, ale pripomína večnosť. Oslovuje človeka, ale nenanucuje sa. Prináša odkaz, ale necháva človeka na seba samého s týmto odkazom.

„Predovšetkým treba podporovať štúdium a používanie gregoriánskeho spevu, pretože pre svoje osobitné znaky je bázou veľkého významu pre pestovanie posvätnej hudby.“ (Musicam sacram – O posvätnej hudbe v liturgii – Inštrukcia II. Vatikánskeho koncilu)

Pozývame nových členov do nášho zboru!!!

Podmienky:
  • hudobný sluch
  • vek od 14
  • možnosť pravidelne navštevovať nácvik (2 hodiny jedenkrát v týždni)
NIE JE PODMIENKOU VEDIEŤ ČÍTAŤ NOTY!!!

Kontakt: 0903 340 535,

Facebook ARCUS - Zbor starej hudby


Webhosting sponzoruje spoločnosť nebotra, s. r. o.